FAQs Complain Problems

मुटु रोग सम्बन्धि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर संचालन सम्बन्धि सूचना।

प्रस्तुत विषयमा  Karma & Kuncho Foundation ले सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सँग सहकार्य गरि मुटु रोग सम्बन्धि  निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तपशिलको मिति, समय र स्थानमा संचालन हुने भएकाले इच्छुक महानुभावहरुमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Show as a Flash News: