FAQs Complain Problems

यस गाउँपालिकाको आ.व. ०७४|०७५ को योजनाहरु

मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको २०७४ असार ३० गतेको गाउँसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को योजनाहरुको विवरण यस प्रकार रहेको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Show as a Flash News: