FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुचना

खोप अभियान २०८०/८१ संचालन हुन गइरहेको हुँदा आफ्नो बालबालिकाहरुलाई आफुलाई पायक पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउनुहुन सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

Pages