FAQs Complain Problems

अर्को सूचना जारी नभए सम्म यस गाउँपालिका र गाउँपालिका अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट प्रवाह गरिने अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु बन्द गरिएको सूचना

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष:

Show as a Flash News: