FAQs Complain Problems

राजपत्र

घ वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र गाउँपालिका बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?

सकिन्छ । तल दिइएकाे याेग्यता पुरा हनुपर्नेछ । यस सम्बन्धि थप जानकारी तल उपलब्ध गराईएको डकुमेन्टमा पाउन सक्नुहुने छ ।

Pages